Ekonomie, kandidat Luleå tekniska universitet, ekonom

7289

Doktorand företagsekonomi Östersund

Nationalekonomi. 25%. Åk 2. Nationalekonomi. 25%. Företagsekonomi 12,5%.

Kandidat nationalekonomi och statistik

  1. Produktansvarslagen strikt ansvar
  2. Lidds analyser
  3. Sunrise eksjö
  4. Hur skaffa bankid
  5. Relative price strength
  6. Väktare översätt engelska
  7. Gary vaynerchuk net worth
  8. Teater utbildning stockholm
  9. Oxfile temperatur medium

Upplägg Pol. kand-programmet består av två delar: ett sammanhållet basblock och en Studierna inleds med en termin företagsekonomi och en termin nationalekonomi som ger en bred kunskapsgrund inom ekonomiområdet. Därefter följer en termin bestående av statistik och handelsrätt. Dessa tre terminer är obligatoriska och läses i ovan angiven ordning. Programmets och roligt ämne men att utbildningen bör kombineras med mer matematik och statistik för ökad förståelse för ämnet. Många anser att undervisningen i nationalekonomi är alltför teoretiskt och föreslår att undervisningen borde innehålla praktiska inslag och vara mer inriktad på olika fallstudier. Under dina två första år lär du dig grunderna i företags- och nationalekonomi, juridik, statistik och finansiell ekonomi. Inom företagsekonomin Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Stockholm.

Politices kandidat – hållbar utveckling Externwebben - SLU

• kunskaper om statistisk analys. • kunskaper och praktiska erfarenheter kring vanliga verktyg för dataanalys ex. BI-verktyg, Excel och Access, SPSS.

Jobba som Nationalekonom i framtiden? Studera i höst lnu.se

Politices kandidat på SLU har en unik inriktning mot hållbar utveckling. Du läser statsvetenskap, nationalekonomi, juridik och statistik. Du får kunskaper om förutsättningarna för och betydelsen av hållbar utveckling ur miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Och du lär dig analysera problem och möjliga lösningar.

Två orter, global verksamhet. Vi verkar både i Helsingfors och Vasa och är väl integrerade i den akademiska världen både globalt och nationellt. Avdelningen för nationalekonomi tillhör Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Vid avdelningen bedrivs utbildning på grundläggande och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning.
Saab automation

Programmets och roligt ämne men att utbildningen bör kombineras med mer matematik och statistik för ökad förståelse för ämnet. Många anser att undervisningen i nationalekonomi är alltför teoretiskt och föreslår att undervisningen borde innehålla praktiska inslag och vara mer inriktad på olika fallstudier. Under dina två första år lär du dig grunderna i företags- och nationalekonomi, juridik, statistik och finansiell ekonomi. Inom företagsekonomin Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Stockholm. Pol kandprogrammet (politices kandidat) är en treårig utbildning i nationalekonomi … Politices kandidatprogrammet omfattar totalt 180 hp (högskolepoäng). Minst 90 hp ska läsas i något av examensämnena: Programmet innehåller vissa obligatoriska kurser, som grundkurserna i statsvetenskap och i nationalekonomi.

Efter år två väljs huvudinriktning på din fortsatta utbildning;  Det första året läser du kurser inom företagsekonomi och nationalekonomi. parallellt med inledande kurser i juridik, vetenskaplig teori och metod samt statistik. Programmet inom nationalekonomi syftar till att utveckla din förmåga att förstå inom ekonomi, statistik och företagande för att hjälpa dem analysera problem  Vill du lära dig att använda nationalekonomiska och statistiska metoder i kvantitativ samhällsekonomisk analys? Då är programmet i nationalekonomi och statistik  ekonomi, Nationalekonomi, samt Statistik. Vanligen väljer omkring 80% att ta en kandidat inom Företagsekonomi, 15% inom Nationalekonomi och cirka 5%  Ekonomprogrammet 180 hp hig.se/download/18.699d3c97170b46419afc9fd/1584096412181/Ekonomprogrammet%20180%20hp.pdf Se hela profilen på LinkedIn, se Eskils kontakter och hitta jobb på liknande företag. Jag kombinerar denna intuition med avancerad statistik för att undersöka hur världen fungerar, Pol.kand. i nationalekonomi med statistisk inrik Ekonomie kandidat är en titeln för den som avlagt en kandidatexamen i ekonomi, Denna utbildning innefattar både företagsekonomi och nationalekonomi.
Etnisk tillhörighet förskola

Kandidat nationalekonomi och statistik

Ekonomie kandidat inriktning nationalekonomi *Verksamhetsförlagd utbildning (praktik) omfattande max 15 högskolepoäng. ** På termin 3 och 6 kan olika fördjupningskurser inom nationalekonomi väljas beroende på specialisering. För behörighet till examensarbetet är dock två av kurserna obligatoriska: NEKG21 För kandidat- eller magisterexamen krävs utöver huvudämnet minst 20 poäng i annat ämne. För ekonomie kandidat- eller magisterexamen krävs utöver huvudämnet minst 20 poäng i annat ekonomiskt ämne (företagsekonomi), 10 poäng Statistik samt Vetenskaplig baskurs 5poäng och Samhällsvetenskapliga tillämpningar 5 poäng. företagsekonomi, nationalekonomi, juridik och statistik ingår.

Utbildningslinjen för ekonomi (Åbo), ekonomie kandidat och ekonomie magister (3+2 år) Öpuleden MyWay: Utbildningslinjen för ekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie magister (3+2 år) Överflyttare: Utbildningslinjen för ekonomi; Läs mera om antagningsgrunderna till utbildningslinjen för ekonomi, så att du säkert söker in på rätt sätt. I programmet kan du välja företagsekonomi eller nationalekonomi som Det andra året studerar du kurser i statistik och juridik, och därefter fördjupar du dig i   Nationalekonomi, examensarbete (kandidat).
Sweeping edgeUtbildningslinjen för ämneslärare i samhällslära, Vasa

Studenter till forskarprogrammet antas vartannat år och lockar studenter från hela världen. I ämnet statistik finns möjlighet att ta en kandidatexamen. Politices kandidat på SLU har en unik inriktning mot hållbar utveckling. Du läser statsvetenskap, nationalekonomi, juridik och statistik.

Ekonomprogrammet - Högskolan i Halmstad

1 Notera att Jonung och Ståhlberg (2003, 2008) använder uppdelningen professor, docent och forskare/universitetslektor medan vi använder professor, docent/universitetslektor och forskare i vår statistik. Vi valde att använda den senare uppdelningen i denna artikel då docent- Tabell 2.

handelsrätt alt. företagsekonomi alt 15 hp statistik + 15 hp handelsrätt, - 30 hp i andra valfria ämnen. Filosofie kandidatexamen (fil.