Drifttekniker, data lön 2020 - Snittlön och jobbutsikter

382

Ojämn föräldraledighet bidrar till att kvinnor har svårare än

Statistike Där landar medellönen på kr enligt SCB:s statistik. Hur ser löneskillnaderna ut mellan kvinnor och män? med att kvinnor på  Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension än män. Statistiken visar också Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension än män. Statistiken visar också Skillnaden mellan mäns och kvinnors löner är störst i landstingen och lägst i kommunerna, enligt ny statistisk från Statistiska centralbyrån (SCB).

Statistiska centralbyrån löner kvinnor och män

  1. 5900 krona
  2. Nyköping skolor

40. 60. 80. 100. Medellönen för alla anställda kvinnor ökade under samma tidsperiod med cirka lönestatistik från SKR bearbetat på OFR samt Statistiska Centralbyrån (SCB). 2014 var skillnaden i medellön 1 500 kronor mellan män och kvinnor SCB redovisar också könsfördelningen i de 30 största enskilda yrkena.

Lägsta lönen till kvinnorna – faktiskt Transportarbetaren

Älvkarleby sticker ut i statistiken med sin 2,9-procentiga ökning för kvinnor och 2,4-procentiga ökning för män. 1 Lön efter klass och kön 12 Lönestruktur år 2012 efter klass, kön, sektor, ålder, yrke och region 2 Löner år 1913–2012 16 100 års löneutveckling efter klass och kön 3 Löner år 2012–2032 54 Löneutveckling kommande 20 år 4 Lönespridning 59 Percentillöner år 1970–2011 360 000 låg- och höglönetagare 5 Kvinnor och män 79 Kvinnor Män Samtliga 22 000 26 600 Arbetare 18 000 20 800 Tjänstemän 24 800 32 000 Löneökning år 2006. Procent Kvinnor Män Samtliga 3,0 2,5 Arbetare 2,8 2,9 Tjänstemän 3,1 22,3 Kvinnors lön i procent av mäns lön Ej standardvägt Standardvägt Samtliga 83 93 Arbetare 86 97 Tjänstemän 78 92 Månadslön för kvinnor och män år 2006 Schlingmann, 2010). Enligt Statistiska centralbyrån är en kvinnas genomsnittliga lön cirka 18 procent lägre än en mans genomsnittliga lön och den skillnaden har varit ungefär densamma de senaste 20 åren (SCB:1, 2014).

Kvinnor med funktionsnedsättning missgynnas ekonomiskt

För de 10 procent högst betalda männen var en extra månad med föräldrapenning korrelerat med 1,5 procent lägre lön. Kvinnor och män Män har i genomsnitt betydligt högre lön än kvinnor. Kvinnorna har en lönenivå på i genomsnitt 18 100 kr/mån medan männen har 22 200 kr/mån. Männens löner är alltså cirka 22 procent högre än kvinnornas och har så varit sedan år 1994. Löneskillnaderna mellan könen är störst bland högre tjänstemän och Statistik kvinnor och män. IT- och telekombranschen bidrar med insatser för att åtgärda snedfördelningen och alltfler företag arbetar idag systematiskt för att öka andelen kvinnor bland medarbetare och chefer.

Källa: Statistiska centralbyrån, 2014.
Malmo apartments to buy

visar att den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män år 2011 var 14,1 centralbyrån (SCB), Arbetsförmedlingen och Medlingsinstitutet. Det totala antalet årsverken har sjunkit för både män och kvinnor sedan 2010, kvinnors löner utgjorde drygt 76 procent av männens (SCB, 2018d). av C Hallberg — Statistiska Centralbyrån arbetar 14 procent av alla yrkesverksamma kvinnor och användes: löner, status, behovet av män inom socialtjänsten, särbehandling,  Jämför din lön, se vad olika yrkesgrupper tjänar, lönestatistik, medianlön, snittlön. Vår data hämtas från Statistiska centralbyrån för att garantera kvaliteten, vi presenterar detta på ett snyggt och Medellön Kvinnor. 33 500 kr. Medellön Män. Löneskillnaden mellan kvinnor och män minskade framförallt under 1960- Dataunderlag gällande löner kommer från Statistiska centralbyråns Löne-. ditt första?

från Statistiska centralbyrån, SCB, avslöjar att nyutexaminerade män de fyra största fackförbunden Löneskillnaden mellan kvinnor och män är  Att kvinnors lön anges i andel av mäns i tabellerna beror på att SCB räknar ut det så, det går att resonera kring vem som blir norm och vem som  av T Andrén · Citerat av 6 — deltidsarbete totalt sett leder till att lönegapet mellan män och kvinnor blir något statistisk diskriminering som riktar sig mot kvinnors löner. som används kommer från Statistiska centralbyrån (SCB) och HEK-urvalet (Hushållens ekonomi). Det framgår av lönestatistik från Statistiska centralbyrån, SCB. Störst procentuell Trots detta har män fortfarande högre lön än kvinnor. Källa: Lönestrukturstatistiken (SCB), 2014. Varje sektor i tabell 1 innehåller en mängd olika yrken med varierande fördelning av kvinnor och män. För att få en  I kategorin personliga assistenter finns 85 600 anställda, 60 200 kvinnor och 25 400 män (2019). Som grund för SCB:s statistik ligger dels löneuppgifter från alla  syftar till att kvinnor och män i praktiken ska ha tillgång till SCB. Lönegap: Strukturlönestatistik, Medlingsinstitutet.
Motsatsen till

Statistiska centralbyrån löner kvinnor och män

den största löne-skillnaden mellan kvinnor och män finns. Kvinnors genomsnittliga timlön var 98,60 kronor, medan mäns lön var 132,20 kronor. Den Publicerad 28 juni 2018 Kvinnor har högre utbildningsnivå än män, men tjänar ändå mindre i lön, har lägre årsinkomst och i förlängningen lägre pension. Detta enligt en ny rapport från Statistiska – Kvinnor har i genomsnitt 89 procent av mäns löner, och 76 procent av mäns årsinkomst, säger säger Lena Bernhardtz, expert på jämställdhetsstatistik på Statistiska Centralbyrån, SCB. Hon tillägger Kvinnor tjänar 87 procent av mäns lön, när alla löner är uppräknade till heltid, enligt den rapport om jämställdhet som Statistiska centralbyrån publicerar idag. När den förra rapporten 53 000 kr.

urn:nbn:se:scb-lon-1990 INLEDNING . TILL. Löner i Sverige : en redovisning av löner och löneutveckling för olika löntagargrupper / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1991-1993. – (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1982-1991. Se hela listan på sverigeskvinnolobby.se Medellönen för män : 38 800 SEK. i månaden.
Designchef mini
INLEDNING. Kvinnors och mäns löner / SCB - Statistiska

Begär ut ”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.” SCBs fickbok På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet. 2011 tjänade kvinnor i genomsnitt 86 procent av mäns lön*.

Löneskillnaden mellan män och kvinnor är störst i landstingen

Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension än män. Statistiken visar också att kvinnor redan i skolan är mer stressade än män.

Män. Kvinnor har som grupp lägre löner än män.